Leśna Piątka - CYKL, ULTRA, PIKUŚ, WOŚP - biegi przełajowe, Koszalin

WSPIERAM

NUMERY

SZUKAJ

ZAPISY

KOSZULKI

Partnerzy:

DAJAR.pl Centrum Rekreacji Forma Urząd Miejski w Koszalinie


Regulamin konkursu plastycznego "Twoja przypinka dla każdego".

1. Organizator konkursu

Fundacja Zastopuj, Koszalin, ul. Plac Wolności 2-3, p.203, 75-622 Koszalin

2. Cel konkursu

Rozwijanie twórczej inicjatywy dzieci i młodzieży, pomysłowości i wiary we własne siły.
Aktywizacja dzieci i młodzieży w różnych formach działania.
Popularyzacja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
Promocja rodzinnych biegów Leśna Piątka.

3. Laureaci i Nagrody

Wybrane zostaną cztery zwycięskie prace, każda innego autora (laureata).

Jedna zwycięska praca zostanie przypisana do jednego biegu z cyklu Leśna Piątka 2019 organizowanych przez Stowarzyszenie SFX.
Cztery kolejne biegi realizowane są w następujących terminach:

25 kwietnia, start o godz. 18.3o
9 maja, start o godz. 19.oo
13 czerwca, start o godz. 19.oo
12 września, start o godz. 18.3o

Każda z prac zostanie opublikowana w formie okrągłej przypinki o średnicy 58 mm (wielkość docelowa może się nieznacznie różnić od podanej) w nakładzie nie mniejszym niż 500 szt. Przygotowane przypinki będą przekazane na mecie uczestnikom biegu.

Dodatkowo opracowane wzory przypinek mogą pojawić się na okolicznościowym projekcie numeru startowego przed kolejnymi biegami (jeden wzór w jednym biegu). Numer startowy może pobrać przed biegiem (w formacie PDF) każdy zarejestrowany uczestnik biegu Leśna Piątka 2019.

4. Uczestnicy

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z Koszalina do 18 roku życia (urodzonych nie wcześniej niż 1 stycznia 2001 roku).

5. Prace konkursowe

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej związanej z tematem konkursu.
2. Każdy z uczestników przygotowuje pracę wykonaną dowolną techniką: rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane, wersja elektroniczna i inne.
3. Uczestnik wykonuje indywidualnie pracę plastyczną – zgodnie z wybranym tematem konkursu:
a) „Bieg Leśna Piątka”;
b) „Bieg Leśna Piątka z okazji Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii”.
4. Prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie.
5. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane: imię i nazwisko, rok urodzenia, wiek, klasa i szkoła, zgoda opiekuna.

6. Przebieg konkursu

1. Prace konkursowe ocenią członkowie wybranej Komisji konkursowej przez organizatora.
2. Komisja oceniać będzie:
zawartość merytoryczną,
zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu,
pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu,
formę estetyczną pracy,
wykorzystanie różnych technik plastycznych.
3. Komisja wyłoni czterech różnych laureatów - autorów czterech prac konkursowych.
4. Prace należy przekazać do 15.03.2019 opiekunom w szkole lub przesłać w formie elektronicznej na adres: konkurs@lesnapiatka.pl (format jpg, rozmiar pliku nie większy niż 5 MB) lub przesłać listownie na adres: Fundacja Zastopuj, Koszalin, ul. Plac Wolności 2-3, p.203, 75-622 Koszalin. W razie wątpliwości prosimy o kontakt 696 137 257.
5. Ogłoszenie i przedstawienie poszczególnych zwycięskich prac konkursowych zostanie zrealizowane nie później niż przed realizacją kolejnych biegów z cyklu Leśna Piątka 2019, tj. 25 kwietnia, 9 maja, 13 czerwca, 12 września 2019 roku.

7. Uwagi końcowe

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane.
3. Wybrane prace mogą zostać przetworzone do formy elektronicznej (o ile nie zostały w taki sposób przekazane). Organizatorzy zastrzegają prawo do ich modyfikacji, skalowania, przycięcia oraz ekspozycji w formie oryginalnej lub zmodyfikowanej na przypinkach łącznie z podaniem danych autorów.
4. Publikacje prac mogą być realizowane w dowolnym nakładzie w mediach, stronach internetowych, czasopismach i innych nośnikach drukowanych oraz elektronicznych.
5. Prace zrolowane, zniszczone w wyniku złego opakowania lub niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
6. Pracę należy dostarczyć elektronicznie lub do opiekuna szkoły.
7. Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator.
8. Decyzja Jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagrody jest ostateczna.
9. Dodatkowe informacje odnośnie konkursu można uzyskać drogą elektroniczną pod adresem e-mail: konkurs@lesnapiatka.pl

Konkurs plastyczny Leśnej Piątki 2019Aktualności | Regulamin | Trasa | Wyniki | Kontakt

Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2013-2016
by

Na stronie przebywa: 1 Online

Pokaż liste