Leśna Piątka - CYKL, ULTRA, PIKUŚ, WOŚP - biegi przełajowe, Koszalin

NUMERY

SZUKAJ

ZAPISY

KOSZULKI

Partnerzy:

DAJAR.pl GIPO GIPO Centrum Rekreacji Forma Urząd Miejski w Koszalinie


Zapisy do Leśnej Piątki
na dystansie 5 km

Dystans: 5 km
Daty biegów: 12 I, 30 IV, 14 V, 11 VI, 10 IX 2020


Biegłeś w dowolnej Leśnej Piątce na 5 km z pomiarem czasu?
Miałeś przyznany numer startowy?
Znajdujesz się na liście startowej?

NIE DOKONUJ PONOWNEJ REJESTRACJI

Twój dotychczasowy numer startowy
będzie obowiązywał również w kolejnych biegach z cyklu Leśna Piątka.


TO WY WYBIERACIE SWÓJ NUMER STARTOWY!
Pozostanie on niezmienny również w kolejnych latach.

Do startu konieczne jest złożenie podpisu na przygotowanej liście uczestników w biurze zawodów (dotyczy osób zapisanych elektronicznie) oraz OŚWIADCZENIA OPIEKUNA dla dzieci i osób, które nie ukończyły 18 lat. Może to nastąpić najpóźniej w biurze zawodów przed biegiem, polecamy jednak wydrukować i wypełnić powyższy formularz przed biegiem.

Nie pobieramy żadnych opłat za start.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego podstawowe dane uczestników pojawiają się automatycznie na liście startowej (imię, nazwisko, miejscowość, o sobie).

Jeśli pojawią się jakiekolwiek kłopoty z wypełnieniem formularza i jego zapisaniem prosimy o kontakt.


PEŁNY REGULAMIN | LISTA STARTOWA | TRASA | WYNIKI


* pola wymagane

Najniższe dostępne numery:
| 6431 | 6434 | 6435 | 6436 | 6439 |
| 6443 | 6449 | 6451 | 6452 | 6453 |

[od 6401 do 6499]
inne numery odszukaj sortując listę startową


Upewnij się, że nie ma Ciebie na liście!

Kobieta
Mężczyzna

Informuję, że znam regulamin zawodów i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez sportowo-rekreacyjnych. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Akceptuję regulamin biegu oraz powyższe oświadczenie *

Chcę otrzymać potwierdzenie rejestracji e-mailem

W podziękowaniu za bezpłatne starty,
chcę przekazać darowiznę, przeznaczoną
na realizację darmowych imprez biegowych
w okolicach Koszalina, w wysokości


złotych

Wpisz liczbę DWUCYFROWĄ


Aktualności | Regulamin | Trasa | Wyniki | Kontakt

Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2013-2016
by

Na stronie przebywa: 1 Online

Pokaż liste